Rólam

Perina Patrícia vagyok, kiképzett családi- és párkapcsolati mediátor, pedagógus-neveléstudományi szakember. Alapvégzettségemet a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, 2004-ben, mesterdiplomámat a Pannon Egyetemen, 2012-ben szereztem. Ezután nyertem felvételt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskolájába, ahol jelenleg PhD képzésben veszek részt. Többéves szakmai tapasztalattal rendelkezem neveléstudományi szakterületen.

Tanulmányokat valamint szakmai cikkeket is publikáltam/szakfordítottam az elmúlt években kisgyermek nevelési témákban, valamint egyetemi környezetben több szakmai tárgyat oktattam. (Család és intézményes nevelés kapcsolata, Család és iskola a változó társadalomban, Játékpedagógia és módszertana)

A Magyar Családterápiás Egyesület tagja vagyok és családterapeuta képzésben is részt veszek. A Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermeknevelési és Nemzetiségi Szakosztályának delegált tagja vagyok.

A Life Long Learning (élethosszig tartó tanulás) fontosságát vallom, így folyamatosan képezem magam. Karitatív munkámmal elkötelezett támogatója vagyok a Démétér Alapítványnak.

 

Szakmai önéletrajzom

Tanulmányok:

2001-2004 Nyugat – Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar, Óvodapedagógus oklevél (Sopron) (BA)

2010-2012 Pannon Egyetem Modernfilológiai és Társadalomtudományi Kar, Okleveles Neveléstudomány szakos bölcsész, Felsőoktatás-pedagógia szakirány (Veszprém) (MA)

2012-2018 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola, PhD képzés (Budapest)

 

Továbbképzések:

EFEB Felnőttoktatási Központ, Európai Uniós pályázatíró képzés, HR képzés

Független Pedagógiai Intézet, Alkotó-fejlesztő meseterápia az oktatásban képzés

Kisebbségi Mediációs Intézet, Mediátor képzés

Magyar Családterápiás Egyesület, Családterapeuta képzés

 

Munkahelyek:

Kimbi Óvoda, Normafa Óvoda – Óvodapedagógus gyakornok/Óvodapedagógus

Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet és Tanárképző Központ – PhD gyakornok

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék- Egyetemi tanársegéd, Neveléstudományi Tutor

Kapcsolat Konzultációs Központ- Vezető tanácsadó, tréner

Logses Group- Vezető tanácsadó

 

Tudományos tevékenység:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar OTKA pályázat- Pályázatíró

Cím: Az ifjúsági korosztályok meghatározásának egyéni életúton alapuló paradigmája

VIII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia- ELTE által delegált tag

TÁMOP pályázat- ELTE TÓK Képzők Képzője Szakmai Nap- Gyakorlatvezető Tutor

TÁMOP pályázat- ELTE TÓK Kari Projektnapok- Mentor/Programvezető

TÁMOP pályázat- ELTE TÓK Tolerancia Nap- Szekcióvezető

 

Publikációk, cikkek, fordítások:

A kisgyermekkor története „dióhéjban” (recenzió)

Gondolatok Mihály Ottó: Bevezetés a nevelésfilozófiába című könyvéről (recenzió)

M. Mendes: Interkulturalizmus és diverzitás a portugál iskolákban (szakfordítás)

Mentorokat támogató tutori rendszer kialakítása és értékelése az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán (önálló tanulmány)

Szakmai gyakorlatok módszertani segédanyagai az ELTE-TÓK óvodapedagógus szak gyakorlati képzéséhez (társszerző)

 

Nyelvtudás:

Angol

Német

 

Egyéb:

B kategóriás jogosítvány

Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, PowerPoint)

Honlap szerkesztési ismeretek

 

Felsőoktatásban oktatott elméleti és gyakorlati kurzusok:

Általános Pedagógia és Didaktika

Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe

Család és intézményes nevelés kapcsolata

Család és iskola a változó társadalomban

Csoportos pedagógiai gyakorlat

Egyéni óvodai gyakorlat

Gyakorlati képzés, gyakorlatvezető

Játékpedagógia és módszertana I.-II.

Konfliktuskezelési tréning

Nevelés és oktatás elméleti és gyakorlati alapja

Óvodapedagógia/Neveléselmélet I.-II.

Önismereti tréning

Pályaorientációs tréning

Pedagógiai tervezés

Reform- és alternatív pedagógia

Szakdolgozati konzulens (Válás hatása a gyermekre, óvoda-iskola átmenet, alternatív pedagógiai programok témakörökben)

Tutorság

Záróvizsga bizottsági tagság/Opponensi tevékenység

 

Szakmai társaságokban folytatott tevékenységek:

Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermeknevelési Szakosztály/ Delegált tag

Magyar Pedagógiai Társaság Nemzetiségi Szakosztály/ Delegált tag

Magyar Családterápiás Egyesület/ Tag

Démétér Alapítvány/ Önkéntes segítő

 

Kapcsolat

Itt is felteheti kérdését